Lavanda

Lavanda se u prošlosti upotrebljavala za umivanje, pranje, čišćenje i dezinfekciju.
Kao mirisna biljka koristila se u kupkama, dok joj ime potječe od latinske riječi lavare (prati, kupati), ali i kao lijek protiv prsnih, žućnih i plućnih tegoba.
Prvi pisani tekstovi o upotrebi lavande potječu iz 18 st.
Lavanda je ljekovita, aromatična i medonosna biljka, a nerijetko ju srećemo i kao ukrasnu biljku. Koristi se kao antiseptik, depurativ, antispazmotik i sl.
U Europi se najviše uzgaja u Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu, Mađarskoj, Engleskoj.
U Hrvatskoj se tradicionalno uzgaja u priobalnom području i Hercegovini, no sve je veća tendencija rasta proizvodnje i u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Rod lavande ima cca 48 vrsta od kojih su tri ekonomski važne:

  • prava lavanda (Lavandula angustifolia Miller). Zovu je još francuska, uskolisna i medicinska
  • širokolisna lavanda (Lavandula latifolia Medic.), poznata kao muška lavanda, špikinard i sl
  • hibridna lavanda ili lavandin (Lavandula x intermedia), nastala spontanim križanjem Lanadule angustifolie i Lavandule latifolie.
Sve tri vrste vuku porijeklo sa Sredozemlja.


lavanda, opg ropert poturica